Hotel Tommy - Oficiální web info@hotel-tommy.com +420 491 452 452
Cyklotoulky
On-line rezervace
Přejít k rezervaci
skrýt rezervacizobrazit rezervaci

Klášter v Broumově

BROUMOV je město s bohatou historií a množstvím kulturních památek. Historické centrum s měšťanskými domy, morovým sloupem a několika kostely je městskou památkovou zónou.

Dominantou Broumova je významná církevní památka - Benediktinský klášter. Jeho dnešní podoba je výsledkem vrcholně barokní přestavby 18. stol., podle projektu K. I. Dientzenhofera. Výzdobu vnitřních prostor realizovali vynikající umělci pražského baroka. Nejzajímavější prostory jsou přístupné i veřejnosti: interiér klášterního kostela a sakristie, refektář s vystavenou kopií tzv. Turínského plátna, která byla v klášteře nalezena a vzácně dochovaná klášterní knihovna s přibližně 17 000 svazky knih.

Dřevěný kostel Panny Marie v Broumově je nejstarší dřevěnou stavbou na území ČR. Po vypálení Husity byl znovu postaven po roce 1495. V zastřešeném ochozu jsou umístěny renesanční a empírové náhrobky a dřevěné desky s kronikářskými zápisy.  
www.broumov.net

http://www.klasterbroumov.cz

http://kladskepomezi.cz/hledat?term=klášter