Hotel Tommy - Oficiální web info@hotel-tommy.com +420 491 452 452
On-line rezervace
Přejít k rezervaci
skrýt rezervacizobrazit rezervaci

Náchod a okolí

NÁCHOD V současnosti je největším městem Kladského pomezí, které nabízí četné možnosti sportovního i kulturního vyžití. Díky své příhraniční poloze je Náchod vhodným výchozím místem pro výlety do polského pohraničí.

Historické jádro města, nejvíce obchodů, restaurací a většina kulturních zařízení se nachází v okolí Masarykova náměstí, na pěší zóně Kamenice a směrem ke Komenského třídě. V centru města se nachází spousta zajímavých historických budov. Návštěvníky upoutají cibulovité báně kostela sv. Vavřince, sousoší Nejsvětější Trojice nebo stará radnice s pranýřem. Fasádu Nové radnice tvoří sgrafity podle návrhů Mikoláše Alše. Secesním skvostem je budova Městského divadla Dr. Josefa Čížka. Na Karlově náměstí je do dlažby zasazena podkova, o které pověst praví, že ji ztratil kůň Fridricha Falckého na útěku z Čech – prý přináší štěstí.
www.mestonachod.cz

Městu dominuje rozsáhlý stavební komplex Státního zámku Náchod. Dnešní podoba pochází z přelomu 16. – 17. stol., kdy byly provedeny úpravy v renesančním a raně barokním slohu. Můžete zde shlédnout 3 interiérové prohlídkové okruhy - k nejcennějším exponátům patří bruselské tapiserie, unikátní je rozsáhlá sbírka barokních zátiší. Nejstarší dochovanou částí je zámecká věž, která tvoří exteriérový okruh. Na její vyhlídku s překrásným výhledem vede 141 schodů. Při vstupu je možné nahlédnout do starých středověkých sklepení a uprostřed je umístěna hladomorna.
www.zamek-nachod.cz

V zámeckém příkopě našli svůj domov dva medvědi – Ludvík a Dáša. Nedaleko zámku byla rovněž otevřena zámecká obora pro daňky a muflony. Obora je přístupná v kteroukoli denní dobu a zvířátka můžete krmit jablky, zeleninou a tvrdým chlebem. Lipovou alejí Kateřiny Zaháňské se příjemnou procházkou dostanete k vojenskému hřbitovu. Ten byl vystavěn ve stylu romantické zříceniny a jsou zde pohřebeni vojáci padlí v prusko-rakouské válce roku 1866. Odpočívají zde také někteří příslušníci knížecího rodu Schaumburg-Lippe. Bílý kříž před hřbitovem označuje hromadný hrob vojáků padlých za sedmileté války.

Pěšky z náchodského Masarykova náměstí nebo autem na parkoviště pod zámkem (cca 500 m od zámku).

Více informací o Náchodě naleznete na www.kladskepomezi.cz