Rezerwacja
online

Warunki anulowania rezerwacji

Anulowanie rezerwacji należy złożyć na piśmie. Staje się ono skuteczne w dniu jego otrzymania i potwierdzenia przez hotel. Hotel TOMMY potwierdzi otrzymanie anulowania rezerwacji w ciągu 24 godzin. Partner biznesowy lub klient musi zawsze zażądać potwierdzenia anulowania rezerwacji jako dowodu, że anulowanie rezerwacji stało się skuteczne. W przypadku anulowania rezerwacji depozyt zostanie zwrócony klientowi/partnerowi biznesowemu po potrąceniu kosztów związanych z opłatami za transakcje bankowe. W przypadku konferencji, imprez motywacyjnych i wydarzeń na dużą skalę obowiązują specjalne zasady anulowania rezerwacji, które zostaną ustalone i potwierdzone dla każdej konkretnej rezerwacji. Usługi uznaje się za opłacone dopiero po zaksięgowaniu odpowiedniej kwoty na odpowiednim rachunku bankowym A - Hotel TOMMY & SPA Sp. z o.o. lub po dokonaniu płatności gotówką bezpośrednio w recepcji hotelu. W przypadku opóźnienia zapłaty faktury przelewem bankowym - po terminie płatności, Hotel TOMMY ma prawo naliczyć opłatę za nieterminowe uregulowanie należności w wysokości 0,5% należnej kwoty za każdy dzień zwłoki do momentu zapłaty. Potwierdzając zamówienie, klient wyraża zgodę na warunki rezerwacji, w tym podaną cenę, warunki płatności i anulowania rezerwacji. ·       

- anulowanie rezerwacji na 14 lub więcej dni przed rozpoczęciem pobytu: 30 % całkowitej kwoty pobytu      
- anulowanie rezerwacji na 8 - 13 dni przed rozpoczęciem pobytu: 50 % całkowitej kwoty pobytu    
- anulowanie rezerwacji na 7 - 0 dni przed rozpoczęciem pobytu: 100 % całkowitej kwoty pobytu