Rezervace
online

ČESKÁ SKALICE a Babiččino údolí jsou těsně spjaty s osobou a dílem nejvýznamnější české spisovatelky Boženy Němcové. Město se rozkládá na březích řeky Úpy, v blízkosti vodního díla Rozkoš, zvaného též „východočeské moře“.
www.ceskaskalice.cz

Celé údolí od České Skalice až po Rýzmburk je dokonale značeno, nemůže se vám tedy stát, že byste tu zabloudili. Svou pouť můžete začít u Viktorčina splavu a pokračovat pak ve směru toku řeky  kolem staré prádelny a žehlírny a „Starého bělidla“. Naučná stezka Babiččino údolí vede od Barunčiny školy okolo hlavní expozice a pak tzv. Bažantnicí až k ratibořickým památkám - Ratibořický zámek, Panský hostinec, pomník babičky, Rudrův mlýn, vodní mandl, Staré bělidlo, Rýzmburský altán, Viktorčin splav či hospodářský dvůr zámku, kde bydleli Panklovi.

Zámek v RATIBOŘICÍCH je znám především jako letní sídlo Kateřiny Frederiky Vilemíny, vévodkyně Zaháňské a jako romantické sídlo v empírovém slohu, obklopený rozsáhlým parkem.  Zámeček připomíná styl malých italských letohrádků. Historické interiéry přibližují 19. a počátek 20. stol., v zámku jsou soustředěny pozoruhodné obrazové kolekce, grafika, sklo, porcelán, nábytkové sestavy a další předměty z 19. stol. K období kněžny Zaháňské, které popsala i Božena Němcová ve své knize Babička, se vztahuje nejproslulejší historie zámku a jeho širokého okolí podél řeky Úpy, nazývaného Babiččino údolí.
www.zamekratiborice.cz

Parkoviště 100 m od zámku. Vzdálenost zámek – Viktorčin splav činí cca 2 km. Vhodné pro pěší a cyklo.

Bathildina stezka Vás od zámku zavede přímo do Babiččina údolí. První zastávkou je Rudrův mlýn, který je jedním z dějišť románu Babička. Uvnitř je možnost shlédnout historické technické vybavení a obydlí mlynáře s rodinou. Za vodním náhonem se nachází technická památka – historický vodní mandl s plátenickou valchou a zařízením na bělení. Nedaleko od mlýna se nachází sousoší Babičky s vnoučaty. Proti toku mlýnského náhonu dojdete ke Starému bělidlu - hlavnímu dějišti románu od Boženy Němcové. Babiččina světnička je zařízena lidovým nábytkem a předměty denní potřeby podle spisovatelčina vyprávění. Za Starým bělidlem následuje Viktorčin splav na
řece Úpě. V červnu a v adventním čase Vás zámkem provedou dobově oděné postavy inspirované knihou Babička.

Cesta Babiččiným údolím nás zavede až na Rýzmburský altán. Ten byl vystavěn roku 1798 vévodou Petrem Kuronským na místě bývalého gotického hradu. K výstavbě altánu posloužili i zbytky zdiva původního hradu, které byly dále použity i při stavebních pracích na ratibořickém zámku. Z altánu je výhled do údolí Úpy a k Jestřebím horám.

Údolní nádrž ROZKOŠ byla vystavena za účelem protipovodňové ochrany, ale je zároveň vyhledávaným místem rekreace, cílem milovníků vodních sportů a rybářů.

Více informací o Babiččině údolí naleznete na www.kladskepomezi.cz